Get (part 1)

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Sloveso get je jedno z najčastejšie používaných slov v angličtine. Používame ho rôznymi spôsobmi v hovorenej, ale aj písanej forme. Význam slovesa get sa mení v závislosti od slov použitých po ňom. Základné významy sú však “obdržať”, “dostať”, “stať sa”.

 

get + podstatné meno/ zámeno

Ak po slovese get použijeme podstatné meno, alebo zámeno, má zvyčajne význam “obdržať”, “chytiť”, “dostať”, “prísť si niečo vziať”

 • I got a letter from Lucy this morning.
 • Can you come and get me from the station when I arrive?
 • If I listen to loud music I get a headache.
 • If you get a number 6 bus, it stops right outside our house.

Samozrejme existujú aj iné významy.

 • I didn’t get the joke. (understand)
 • I’ll get you for this. (punish)

 

get + prídavné meno

Sloveso get pred prídavným menom zvyčajne znamená „stať sa niekým/niečím“.

 • As you get old, your memory gets worse.
 • My feet are getting cold.

Väzba get+ niekto/niečo+ prídavné meno nám bude dávať význam – urobiť niečo tak, aby sa niekto (niečo) stal nejakým. Možno to znie hlúpo, ale v slovenčine nemáme výrazy na vyjadrenie takejto situácie. My skôr používame slovesá.

 • It’s time to get the kids ready for school.
 • I can’t get my hands warm.
 • We must get the house clean before mother arrives.

 

get + up, out, off, from…

Ak po slovese get nasleduje up, out, off, from, of atď., zvyčajne vyjadrujeme akýsi pohyb.

 • I often get up at 5 o’clock.
 • I went to see him, but he told me to get out.
 • Would you mind getting off my foot?

Väzba get+ niekto/niečo+ up, out, off, from, of atď. nám bude dávať význam urobiť niečo tak, aby sa niekto (niečo) hýbal.

 • You can’t get him out of bed in the morning.
 • Would you mind getting your papers off my desk?
 • Have you ever tried to get toothpaste back into the tube?
 • The car’s OK – it gets me from A to B.

Existujú však idiómy kde význam tejto štruktúry nenaznačuje žiadny pohyb.

 • get over something = (recover from)
 • get on with someone = (have a good relationship with someone)

 

Get + minulé príčastie

Ak použijeme väzbu get + minulé príčastie (married, dressed…), hovoríme o akciách, ktoré robíme sebe, resp. akými sa stávame. Napríklad get washed, get dressed, get lost, get drowned, get engaged/married/divorced.

 • You’ve got 5 minutes to get dressed.
 • She’s getting married in June.

Táto väzba sa taktiež používa na vyjadrenie trpného rodu podobne ako sloveso to be be broken, be caught…

 • My watch got broken while I was playing with the children.
 • He got caught by the police driving at 120 mph.
 • I get paid on Fridays.
 • I never get invited to parties.

 

get + neurčitok

Ak po slovese get použijeme neurčitok s to, hovoríme o významoch “mať prílezitosť”

 • We didn’t get to see her – she was too busy.
 • When do I get to meet your new boyfriend?

Taktiež môžeme túto väzbu využiť na vyjadrenie postupného progresu v niečom.

 • He’s nice when you get to know him.
 • You’ll get to speak English more easily as time goes by.
 • Wayne is getting to be a lovely kid.

 

get + “-ing”

Túto väzbu často využívame v neformálnom prejave ak chceme vyjadriť “začať niečo robiť”.

 • We’d better get moving – it’s late.
 • Let’s get going!

Najnovšie príspevky rovno do mailu