FINALLY vs EVENTUALLY

FINALLY/ EVENTUALLY

Ak čakáte na niečo, čo chcete aby sa stalo použite slovo “finally”, teda “konečne”. Ak však chcete povedať, že nakoniec sa niečo udialo, používajte slovo “eventually”.

Je rozdiel ak povieme:

  • He finally died. Konečne umrel.
  • He eventually died of a heart attack. Nakoniec umrel na infarkt.

 

Viac príkladov

Eventually

  • Tom will forgive you eventually. (Tom ti nakoniec odpustí.)
  • If you eat a lot, you’ll eventually get fat. (Ak bdudeš veľa jesť, nakoniec priberieš.)
  • The problem will resolve itself eventually. (Problém sa nakoniec vyrieši sám.)

 

Finally

  • Tom finally left. (Tom konečne odišiel.)
  • I finally got a job. (Konečne som dostala prácu.)
  • School is finally over. (Škola konečne skončila.)