Feel

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

I feel fine vs I feel something on my arm

Sloveso feel používame na vyjadrenie fyzického, ale aj mentálneho pocitu. Zvyčajne je nasledované prídavným menom.

 • I feel fine.
 • Do you feel happy?
 • Andrew was beginning to feel cold.

Jedna z najčastejších chýb u študentov je, že po slovese feel majú tendenciu používať zámená ako me, him, her, alebo zvratné zámená myself, himself, herself.

 • He always felt inferior when he was with her. (NOT …felt him/himself inferior…)

Ak chceme vyjadriť svoje pocity, ktoré prežívame v tomto momente, je úplne v poriadku použiť –ing formu. Väčšinou nie je žiadny rozdiel medzi simple a –ing formou.

 • I feel / I’m feeling fine.
 • How do you feel?/ How are you feeling?

Nesmieme zabúdať, že sloveso feel nám vyjadruje aj fyzický pocit, ktorý dostávame ak sa nás niečo dotýka. Na vyjadrenie daného pociťovania v danom momente nepoužívame –ing formu. Namiesto priebehovej formy (-ing) používame can feel.

 • I suddenly felt an insect crawling up my leg. (NOT …was feeling and insect…)
 • I can feel something biting me!
 • I can feel someone behind me. I’m feeling scared!

Sloveso feel používame aj v prípade ak chceme skúsiť a ohmatať predmety. Priebehová forma (-ing) sa môže použiť.

 • Feel the photocopier. It’s very hot!
 • What are you doing? – I’m feeling the shirts to see if they’re dry.

 

That feels nice! vs That feels like a dream!

Na vyjadrenie zdania a vnemu často používame slová ako seem, look, sound a taste + prídavné meno, alebo seem, look, sound a taste + (prídavné meno) + podstatné meno.

 • It looks perfect!
 • It tastes awful!

 Feel + prídavné meno používame rovnako a teda vyjadrujeme aký pocit z niečoho dostávame (vyjadrujeme – mať pocit, mať dojem).

 • That feels nice!
 • The glass felt cold against my lips.

V prípade, že pocit/ vnem chceme vyjadriť podstatným menom, používame väzbu feel like + (prídavné meno) + podstatné meno, alebo feel as if/though.

 • My legs feel like cotton wool.
 • Alice felt like she was in a very nice dream.
 • Alice felt as if/though she was in a very nice dream

 

Feel like = want

Feel like môžeme taktiež použiť vo význame “want”, alebo “would like”.

 • feel like a drink. Have you got any beer?

V tomto prípade však veľmi často používame väzbu feel like + “-ing”.

 • felt like laughing but I didn’t dare.

Porovnajme si:

 • felt like (I wanted to swim.) – chcel som
 • felt like I was swimming. (It seemed asi f I was swimming.) – mal som pocit

 

Reakcie a názory

Sloveso feel používame aj na vyjadrenie názoru, alebo rekacie. V tomto prípade nesmieme použiť priebehovú formu slovesa (feeling).

 • feel sure you’re right. (NOT I’m feeling sure…)
 • He says he feels doubtful about the new plan.

V takýchto vetách je bežné používať zámeno that.

 • feel that she’s making a mistake.

Môžete sa stretnúť aj s väzbou feel it + (to be) + prídavné/ podstatné meno.

 • We felt it necessary to call the police.
 • felt it (to be) my duty to call the police.
33

Feel

1 / 9

Je táto veta správna? He always felt himself inferior when he was with her.

2 / 9

Je táto veta správna? How are you feeling?

3 / 9

Je táto veta správna? I can feel someone behind me. I’m feeling scared!

4 / 9

Je táto veta správna? Feel the photocopier. It’s very hot!

5 / 9

Je táto veta správna? It feels like nice.

6 / 9

Je táto veta správna? Alice felt like as if she was in a very nice dream.

7 / 9

Je táto veta správna? I feel like a drink. Have you got any beer?

8 / 9

Je tátot veta správna? I felt laughing but I didn’t dare.

9 / 9

Je táto veta správna? I feel that she’s making a mistake.

Your score is

The average score is 59%

0%

Najnovšie príspevky rovno do mailu