Dare

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

DEFINITIONS:

 1. If you dare to do something, you are not afraid to do it, even though it may be dangerous or shocking or may cause trouble for you.

Example: He was one of the few people who dared to protest

 1. To try to persuade someone to prove that they are not afraid to do something that is dangerous or likely to cause trouble.

Example: The older boys dared John to go up on the roof.

 

 

V modernej angličtine slovo dare už nie je tak bežné ako kedysi. V neformálnej angličtine ľudia preferujú iné výrazy.

 • He’s not afraid to say what he thinks.

 

Avšak slovo dare často používame v záporných vetách. Môže po ňom nasledovať neurčitok s to alebo bez to.

 • She doesn’t dare (to) go out at night.
 • The old lady didn’t dare (to) open the door.

 

 

V Britskej angličtine je bežná záporná forma daren’t (+ neurčitok bez to).

 • I daren’t look.

 

V 3. osobe jednotného čísla nepridávame –s ako pri do/ does alebo have/ has.

 • She daren’t tell him what she thinks.

 

Výraz Don’t you dare! používame v situáciách ak odhovárame ľudí od niečoho, čo nechceme aby bolo urobené.

 • Mummy, can I draw a picture on the wall? Don’t you dare!

 

Výrazom How dare you? vyjadrujeme pohoršenie.

 • How dare you? Take your hands off me at once!

 

Výraz I dare say (niekedy písané ako I daresay) znamená domnievam sa.

 • I dare say it’ll rain soon.
 • I daresay you’re ready for a drink.

 

Výraz I dare you + neurčitok používame ak niekoho vyzývame urobiť niečo odvážne alebo nebezpečné.

 • I dare you to run across the road with your eyes shut.