Confusing words for English learners

V dnešnom videu sa zameriame na tri dvojice slov, ktoré si začiatočníci často mýlia. Vysvetlíme si ich význam, uvedieme si pár príkladov a na konci videa sa môžete otestovať pri preklade viet zo slovenčiny do angličtiny.

WAKE UP vs. GET UP

Ráno sa preberiem, ale rada si poležím a vstanem neskôr. Alebo sa môžem zobudiť uprostred noci, protože som mala zlý sen. Ale to, že som sa zobudila, neznamená, že vstávám.

wake up = zobudiť sa

get up = vstávať/vstať

 • I hope I didn’t wake you up. (Dúfam, že som ťa nezobudila.)
 • Could you wake me up at 5? (Mohol by si ma zobudiť o 5?)
 • I didn’t have to get up till 11. (Nemusela som vstať až do 11.)
 • Jack got up in the middle of the night and went for a walk. (Jack vstal uprostred noci a šiel sa prejsť.)

 

LOOK FOR vs. FIND

Slová “look for” a “find” se niektorým začiatočníkom často pletú, niektorí študenti dokonca používajú slovo “find” nie len keď hľadajú, ale aj keď nájdu.

look forhľadať

findnájsť

 

 • Why did you decide to look for a new job? (Prečo sis a rozhodol hľadať si novú prácu?)
 • Could you help me look for my contact lens? (Pomohla by si mi pohľadať moju kontaktnú šošovku?)
 • I can’t find my phone. (Nemôžem nájsť môj telefón.)
 • Have you found a job yet? (Už si si našiel prácu?)

 

 Slovo “find” môžeme použiť aj vo význame považovať:

We find advertising on Facebook very effective. (Reklamu na Facebooku považujeme za veľmi efektívnu.)

 

HOUR vs. O’CLOCK

Poslednou dvojicou slov v dnešnom videu je “hour” a “o’clock. Musíme vedieť či vyjadrujeme čas, teda koľko je hodín, alebo časovú dĺžku, ako dlho niečo trvá.

an hour = hodina (60 minút)

o’clock = “hodín” (pri udávaní času – je 5 hodín)

Spojenie „o’clock“ sa používa keď hovoríme koľko presne je hodín, celé hodiny, bez označenia AM/PM. (Výraz „o’clock“ nemôžeme použiť v jednej vete s výrazmi AM/PM).

It’s 5 o’clock. / It’s 5 a.m. / It’s 5 p.m.

 • There are 60 minutes in one hour. (Hodina má 60 minút.)
 • I study for an hour every day. (Študujem hodinu každý deň.)
 • The film starts at 9 o’clock. (Film začína o 9 (hodine).)
 • What time is it? – It’s 10 o’clock. (Koľko je hodín? – Je 10 hodín.)