CAN vs KNOW

Ako správne používať slovesá “can” a “know”

Študenti častokrát prekladajú “Viem plávať” ako “I know swim”. Anglické sloveso “know” síce v preklade znamená “vedieť”, ale používame ho v tom prípade ak vieme o niečom, máme nejakú informáciu, vedomosť, prípadne vieme ako niečo robiť.

  • I know what to do. (Viem čo mám robiť.)
  • We don’t know where he is. (Nevieme kde je.)
  • She knows how to help you. (Vie ako ti pomôcť.)

 

V angličtine teda rozlišujeme, či hovoríme o schopnosti alebo vedmosti. Ak vieme niečo robiť povieme “I can”

  • I can cook. (Viem variť.)
  • She can draw. (Ona vie kresliť.)
  • He can’t help us. (Nevie nám pomôcť.)
  • We can fix it. (Vieme to napraviť.)

 

Porovnajme si tieto dve vety:

I know how to help you.

I can help you.

V prvej vete hovorím, že viem ako ti pomôcť, mám informáciu o tom čo, alebo kto, ti môže pomôcť.

V druhej vete som ja tá/ten, ktorá/ý ti vie pomôcť. Jas sama/sám som schopná/ý ti pomôcť.

 

Slovesá “can” a “know” majú ešte druhý význam

Can = môcť

He can’t go to the party. (Nemôže ísť na párty)

 

Know = poznať

Do you know that man? (Poznáš toho muža?)