Can and Could: Introduction

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

 1. Grammar

CanCould sú modálne slovesá.

V tretej osobe jednotného čísla nepridávame –s.

 • She can swim very well. (NOT She cans…)

Otázky a zápory vytvárame bez do.

 • Can you swim? (NOT Do you can swim?)
 • couldn’t understand her. (NOT I didn’t could…)

Po cancould používame neurčitok bez to.

 • I can speak a little Arabic. (NOT I can to speak…)
 • Do you think she can still be working? It’s very late.

Cancould nemajú neurčitok ani príčastia (to can, canning, I have could neexistujú). Ak je to nutné, použijeme namiesto nich formu be able alebo be allowed.

 • I’d like to be able to stay here. (NOT … to can stay…)
 • You’ll be able to walk soon. (NOT You’ll can…)
 • I’ve always been able to play games well. (NOT I’ve always could…)
 • She’s always been allowed to do what she liked.

Could sa niekedy používa ako minulý čas od can.

 • When I was younger I could play tenis very well.

Avšak niekedy môže byť použité ako aj menej rozhodná alebo podmieňovacia forma slova can, ktorá sa vzťahuje na prítomnosť alebo budúcnosť (nie minulosť).

 • Could I ask you something? (Zdvorilejšie ako Can I…?)
 • What shall we do this evening? – We could go and see a film.
 • could get a better job if I spoke French. (= I would be able to…)

Niektoré situácie v minulosti vieme vytvoriť aj can/could + have + past participle.

 • I don’t know where she can have gone.
 • That was dangerous – he could have killed somebody.

Výslovnosť zápornej formy – can’t je iná v Britskej a iná v Americkej Angličtine.

 1. Meanings

Cancould používame:

Ak rozprávame o schopnostiach

 • Can you speak French?

Ak si pýtame alebo dávame povolenie

 • You can stop working early today.

Ak tvoríme požiadavku

 • Could I have some more tea, please?

Ak dávame návrh/ núkame sa napr. pomôcť

 • Can I help you?

Could používame ak hovoríme o situácii, ktorá môže nastať, alebo sa práve deje. Can v takomto prípade nepoužívame.

 • It could rain this afternoon. (NOT It can rain this afternoon.)

Can’t nepoužívame iba na vyjadrenie schopnosti a povolenia, ale aj keď máme istotu, že niečo sa nemôže stať.

 • It can’t be true. (= It is not possible that it is true.)

So slovami ako napríklad seehear, slovo can nám pomáha vyjadriť progresívnu formu (dej sa odohráva práve teraz).

 • can hear the sea. (NOT I am hearing the sea.)
56

Can and Could: Introduction

1 / 10

Ktorá veta je správna?

2 / 10

Ktorá veta je správna?

3 / 10

Ktorá veta je správna?

4 / 10

Ktorá veta je správna?

5 / 10

Ktorá veta je správna?

6 / 10

Ktorá veta je správna?

7 / 10

V ktorej vete hovoríme o schopnostiach?

8 / 10

V ktorej vete dávame povolenie?

9 / 10

V ktorej vete tvoríme požiadavku?

10 / 10

V ktorej vete dávame návrh?

Your score is

The average score is 87%

0%