“PRETO” po anglicky nie je “BECAUSE” a “PRETO” si pozrite toto video

(BECAUSE vs THEREFORE)

Veľa študentov používa v angličtine slovo BECAUSE, keď chcú vyjadriť slovo preto, avšak BACAUSE znamená pretože a THEREFORE znamená v slovenčine preto.V dnešnom videu si povieme rozdiel medzi týmito slovami. Uvedieme si pár príkladov na každé z nich a ak sa chcete otestovať na preklade, spravte si test na konci môjho videa.

BECAUSE – Používame, keď chceme povedať dôvod, vysvetľujeme prečo sa niečo deje. Niekedy to do slovenčiny prekladáme aj ako “preto lebo”

I’m studying English because I want to get a better job. (Učím sa anglicky, pretože chcem dostať lepšiu prácu.)
I eat a lot because I am always hungry. (Jem veľa, pretože som stále hladná.)

I drink a lot of water because I want to be fit. (Pijem veľa vody, pretože chcem byť fit.)

THEREFORE – odkazuje na niečo čo sme už spomenuli. Určitým spôsobom to môžeme použiť aj ako ospravedlnenie.

I am always hungry and therefore I eat a lot. (Som stále hladná, a preto veľa jem.)
I have a wife and kids. Therefore I can’t go out tonight. (Mám ženu a deti. Preto nemôžem ísť von dnes večer.)

I have a lot of money and therefore I can buy whatever I want. (Mám veľa peñazí, a preto si môžem kúpiť čokoľvek, čo chcem.)