Be Able

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Prídavné meno able (=schopný) najčastejšie používame v spojení be able + infinitive. V tomto spojení má takmer rovnaký význam ako sloveso can. Záporná forma je unable.

Napríklad:

  • Some people are able to / can walk on their hands.
  • am unable to / can`t understand what she wants.

Sloveso can sa väčšinou používa vo význame „I know how to…“ (Viem ako…) a vo výrazoch ako „can see“, „can hear“ a pod.

Napríklad:

  • I can swim. I can see a ship. (Oveľa prirodzenejšie ako „I am able to knit“ alebo „I am able to see a ship“.)

Be able sa použije v prípadoch, kde can/could nie je z gramatického hľadiska možné použiť. Sloveso can nemá žiadny neurčitok (infinitive) ani príčastie (participle), preto napríklad pre vyjadrenie budúceho času (future) a predprítomného času (present perfect) musíme použiť be able.

Napríklad:

  • One day scientists will be able to find a cure for cancer. (Nie „…will can find…“)
  • What have you been able to find out? (Nie „What have you could…“)
  • I might be able to help you. (Nie „I might can…“)

 

Sloveso can naopak preferujeme vtedy, keď by za spojením be able mal nasledovať „passive infinitive“.

Napríklad:

  • He can`t be understood. She can`t be trusted. (Je to oveľa prirodzenejšie ako „He is not able to be understood“ alebo „She is not able to be trusted“).  

 

44

Be Able

1 / 9

Ktorá veta je správna?

2 / 9

Ktorá veta je správna?

3 / 9

Ktorá veta je správna?

4 / 9

Ktorá veta je správna?

5 / 9

Ktorá veta je správna?

6 / 9

Ktorá veta je správna?

7 / 9

Ktorá veta je správna?

8 / 9

Ktorá veta je správna?

9 / 9

Ktorá veta je správna?

Your score is

The average score is 73%

0%