As, like, than​

V dnešnom príspevku si preberieme ako správne používať slová “as”, “like”, “than” v slovenskom význame “ako”

 1. “as”
 • I work as a teacher. (Pracujem ako učiteľka.)

Keď je daná vec identická, teda ja = učiteľka, čiže neporovnávam, ani neprirovnávam, len hovorím, že som učiteľka.

 • As a child I used to eat a lot of chocolate. (ako dieťa = keď som bola dieťa, jedla som veľa čokolády)
 • As your boss  I forbid you from using social networks at work. (Ako tvoj šéf, ti zakazujem používať v práci sociálne siete. Ako tvoj šéf= som reálne tvoj šéf.)

 

 1. “Like” používame keď prirovnávame
 • She is like my sister. (Je ako moja sestra.)

V skutočnosti, nie je moja sestra, ale je ako keby ñou bola.

 • The flower is blue like the sky. (Tá kvetina je modrá ako obloha.)
 • He looks like an actor. (Vyzerá ako herec.)

 

 1. “Than” používame ak porovnávame určité veci. Môžeme to preložiť aj ako “než”
 • He is taller than my brother. (Je vyšši ako (než) môj brat.)
 • This car is more expensive than that car. (Toto auto je drahšie než tamto.)
 • There are more people in Bratislava than in Trenčín. (V Bratislava je viac ľudí ako v Trenčíne.)