ANOTHER, OTHER(S), THE OTHER(S)

V dnešnom príspevku si povieme ako správne používať slová ANOTHER, OTHER(S), THE OTHER(S). Vo videu si uvedieme konkrétnu situáciu, v ktorej sa s týmito výrazmi môžete stretnúť a na záver videa sa môžete otestovať.

ANOTHER = ďaľší (ešte jeden), iný

Slovo ANOTHER používame s jednotným číslom. (another cup, nie another cups)

ANOTHER vo význame ďaľší (ešte jeden)
Would you like another cup of coffee?
Dala by si si ďaľšiu (ešte jednu) šálku kávy?)

They are having another baby.

(Čakajú ďaľšie dieťa.)

ANOTHER vo význame iný
I don’t like this color. I think you should paint it another color.
(Táto farba sa mi nepáči. Myslím, že by si to mal natrieť inou farbou.)

It’s raining today. We can go there another day.

(Dnes prší. Môžeme tam ísť iný deñ.)

Aby sme nemuseli opakovať slovo, ktoré bolo spomänuté, môžeme použiť slovo ONE ako zámeno.
He has already had two sandwiches and now he wants another one.
(Zjedol už dva sendviče a teraz chce ďaľší.)
Namiesto toho aby sme povedali ANOTHER SANDWICH, môžeme v tomto prípade povedať ANOTHER ONE.
 
OTHER = iné, ďaľšie
Slovo OTHER používame s množným číslom.
Do you have any other questions?
(Máte nejaké iné (ďaľšie) otázky?)

They have invited some other people, too.

(Pozvali aj nejakých iných ľudí.)

Namiesto OTHER PEOPLE alebo OTHER THINGS môžeme použiť slovo OTHERS ako zámeno a v tom prípade už nepoužijeme podstatné meno.Avšak, musíme v predošlej vete uviesť o čom hovoríme.

Some people prefer vanilla ice cream. Others prefer chocolate.

(Niektorí ľudia preferujú vanilkovú zmrzlinu. Iní preferujú čokoládovú.)

Vieme, že hovorime o ľuďoch a nemiesto toho, aby sme povedali OTHER PEOPLE, použili sme zámeno OTHERS. (Po OTHERS už nedávame podstatné meno, OTHERS = OTHER PEOPLE.)

 

THE OTHER používame s jednotným aj množným číslom.

Použitie s jednotným číslom.
I don’t want this skirt. I want the other one.
(Nechcem túto sukñu. Chcem tú druhú.)

Keď počujeme výraz THE OTHER ONE vieme, že boli na výber dve veci. Jedna a tá druhá, tá čo ostala. A znovu sme použili zámeno ONE aby sme nemuseli opakovať slovo SKIRT.

Použitie s množným číslom
THE OTHER = tí druhí, tí zvyšní, tí ostatní
Some girls were playing volleyball. The other girls were lying in the sun.
(Niektoré dievčatá hrali volejbal. Tie ostatné ležali na slnku.)
Z vety vieme, že všetky ostatné, ktoré tam boli sa opaľovali.

Namiesto THE OTHER GIRLS môžeme povedať THE OTHERS.

Some people decided to go to the beach. The others stayed at home.
(Niektorí ľudia sa rozhodli ísť na pláž. Ostatní zostali doma.)

Vieme, že hovorime o konkrétnej skupine ľuďí, jedna skupina išla na pláž a tí druhî ostali doma. A namiesto toho aby sme povedali THE OTHER PEOPLE, použili sme zámeno THE OTHERS. THE OTHERS = THE OTHER PEOPLE)

(slovo OTHER môžeme použiť aj s nepočítateľnými podstatnými menami – sú to slová, ktoré majú len jeden tvar, nemajú jednotné a množné číslo napr. MUSIC , množné číslo od slova MUSIC neexistuje, a teda je to nepočítateľné podstatné meno. Príklad: Some music calms people; other music has the opposite effect. (Niektorá hudba ľudí ukľudňuje, iná hudba má opačný efekt.))