AGO vs BEFORE...prečo povieme "5 years ago" a nie "before 5 years"

Prečo “5 years ago” a nie “before 5 years” ?
V dnešnom príspevku si povieme kedy použiť “ago” a kedy “before”.

V jednom z mojích predchádzajúcich videí “3 časté chyby študentov angličtiny” sme si hovorili, že slovné spojenie “before 5 years” ak chcete povedať “pred 5 rokmi” nie je správne, ale musíte použiť “5 years ago”.

V nasledujúcich príkladoch si porovnáme ich využitie.

  • I met John 5 years ago.
  • I have met John before.

Zapamätajte si, že “ago” má súvis so súčastnosťou. Teda keď poviem “5 years ago” tak od dnes mínus 5 rokov. Ak je dnes 2019 tak to bolo v roku 2014. V druhej vete, ale hovorím, že som Johna už predtým stretla, niekedy predtým v minulosti.

 

  • John moved to New York 2 weeks ago. (od dnes 2 týždne späť)
  • John moved to New York before Christmas. (presťahoval sa pred Vianocami, hovorím o následnosti udalostí, ale nemá to žiaden súvis s prítomnosťou.)

Ak by som tú vetu upravila a povedala by som: “John moved to New York 2 weeks before Christmas” znova použijeme slovo “before” lebo znova určujem následnosť, teda 2 týždne pred Vianocami, ale nie 2 týždne od dnes.

Viac príkladov:

  • I have never seen him before. (Nikdy predtým som ho nevidela.)
  • I brush my teeth before I go to bed. (Predtým ako idem do postele si umyjem zuby.)
  • Call me before you leave. (Zavolaj mi predtým ako pôjdeš.)

 

  • We lived in California 5 years ago. (Pred 5 rokmi sme žili v Kalifornii.)
  • They left an hour ago. (Odišli pred hodinou.)
  • He called me a while ago. (Volal mi pred chvíľou.)