After

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

after 101

Najčastejšia chyba, ktorú študenti robia je, že používajú after, vo význame “potom”, samostatne vo vete.

 • I woke up at 6. After I had my breakfast. – WRONG

 

Slovo (príslovka) after nesmie stáť vo vete samé. Ak chcem aby malo význam “potom”, používame ho vo frázach shortly after, long after, a few days after atď.

 • We had oysters for supper. Shortly after, I began to feel ill.

Taktiež ho môžeme nahradiť slovom afterwards, then alebo after that.

 • I’m going to do my exams, and afterwards I’m going to study medicine.
 • I woke up at 6 and after that/ then I had my breakfast.

 

Spojka after

Ak používame after ako spojku, jej použitie a pozícia vo vete je rozdielna. Jej význam je v tomto prípade “Po tom čo…”. Vzťahuje sa vždy na jednoduchú vetu, pred ktorou je použítá.

 • After he did military service, he went to university. (Najprv si urobil vojenskú službu a potom odišiel na univerzitu.)
 • He did military service after he went to university. (Najprv išiel na univerzitu a potom si urobil vojenskú službu.)
 • After I left school, I went to America./ I went to America after I left school.

 

Časy

Po slove after používame prítomný čas na vyjadrenie budúcnosti.

 • I’ll phone you after I arrive. (NOT… after I will arrive.)

Predprítomný a predminulý čas používame ak chceme vyjadriť, že jedna akcia sa ukončila pred tým ako sa druhá začala.

 • I’ll phone you after I’ve seen Jake.
 • After I had finished school, I went to America.

 

after + -ing

Vo formálnom štýle často využívame spojenie after + -ing.

 • After completing this form, give it to the secretary.

Ak chceme vyjadriť minulosť, môžeme použiť after having + minulé príčastie (3. forma slovesa)

 • He wrote his first book after returning from Mongolia.
 • He wrote his first book after having returned from Mongolia.

 

 after all

Výraz after all nám dáva význam “napriek tomu čo bolo povedané predtým”, alebo “opak toho čo bolo očakávané”. V tomto prípade ho dávame na koniec vety. (nakoniec)

 • I’m sorry. I know I said I would help you, but I can’t after all.
 • I expected to fail the exam, but I passed after all.

Taktiež môže mať význam “nesmieme zabudnúť že…”. Používame ho ak uvádzame/ zmieňujeme sa o fakte, argumente alebo príčine, na ktorú by sa nemalo zabudnúť. V tomto prípade ide pred alebo po spomenutom fakte, argument, alebo príčine. (napokon)

 • Of course you’re tired. After all, you were up all night.
 • Let’s finish the cake. Somebody’s got to eat it, after all.

 

after all nie je finally

Môže sa zdať, že after all má ten istý význam ako finally. Avšak nie je to tak.

 • After the theater we had supper and went to a nightclub. Then we finally went home. (NOT … Then after all we went home.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu