ADJECTIVES part 3: poradie pred podstatným menom

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Pokiaľ sú pred jedným podstatným menom viaceré prídavné mená, to, v akom poradí po sebe nasledujú závisí od niekoľkých pravidiel. Povieme „a fat old lady“ nie „an old fat lady“, „a small round black leather hanbag“ a nie „a leather black round small handbag“. Nižšie nájdete zhrnuté najdôležitejšie z týchto pravidiel.

 1. Opis pred klasifikáciou (ex. an old political idea)

Slová, ktoré podstatné meno nejakým spôsobom opisujú, patria pred slová, ktoré ho klasifikujú, resp.niekam zaraďujú.

Napríklad:

OPIS

ZARADENIE

PODST. MENO

an old

political

idea 

(Nie „a political old idea“)

OPIS

ZARADENIE

PODST. MENO

the latest

educational

reform      

(Nie „the educational latest reform“)

OPIS

ZARADENIE

PODST. MENO

a green

wine

bottle        

(Nie „a wine green bottle“)

OPIS

ZARADENIE

PODST. MENO

leather

dancing

shoes        

(Nie „dancing leather shoes“)     

 1. Názor pred opisom (ex. a wonderful old house)

Slová, ktoré vyjadrujú názor, postoj alebo úsudok zvyčajne patria pred slová, ktoré len opisujú. Príkladmi takýchto slov sú napr. lovely, definite, pure, absolute, extreme, perfect, wonderful, silly

Napríklad:

NÁZOR

OPIS

PODST. MENO

a lovely

cool

drink

(Nie „a cool lovely drink“)

NÁZOR

OPIS

PODST. MENO

a wonderful

old

house        

(Nie „an old wonderful house“)

NÁZOR

OPIS

PODST. MENO

that silly

fat

cat             

(Nie „that fat silly cat“)

NÁZOR

OPIS

PODST. MENO

beautiful

green

mountains                    

(Nie „green beautiful mountains“)

 1. Poradie opisných slov

Poradie opisných prídavných mien nie je úplne fixne stanovené. Zvyčajne je ale dodržané nasledujúce poradie:

VEĽKOSŤ   

VEK   

TVAR   

FARBA   

PÔVOD    

MATERIÁL

PM*

a fat

old

white

horse

a big

grey

woollen

sweater

a small

round

black

leather

handbag

a huge

brown

German

glass

mug

*PM=podstatné meno        

 1. Číslovky

Číslovky väčšinou patria pred prídavné mená.

Napríklad:

 • six large eggs
 • the second big shock

Číslovky first, nextlast patria pred čísla one, two, three atď.

Napríklad:

 • the first three days
 • my last two jobs
 1. Podstatné mená

Pokiaľ je podstatné meno bližšie špecifikované iným podstatným menom, resp. prívlastkom, tento je umiestnený za prídavné mená.

Napríklad:

 • a big new car factory
 • enormous black iron gates
 1. Čiarky

Čiarky väčšinou používame medzi prídavnými menami, ktoré nám poskytujú rovnaký druh informácií, napríklad fyzický opis.

Napríklad:

 • a lovely, long, cool, refreshing drink
 • an expensive, ill-planned, wasteful project

Čiarky môžeme vynechať medzi všeobecnými krátkymi prídavnými menami.

Napríklad:

 • a tall dark handsome cowboy