ADJECTIVES part 1: normálna pozícia

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

 1. Dve základné pozície

Väčšina prídavných mien patrí vo vete na dve základné pozície:

 1. Pred podstatným menom. Túto pozíciu voláme „prívlastková“ (= „Attributive position“).

Napríklad:

 • The new secretary doesn`t like me.
 • He`s going out with a rich businesswoman.

V starej angličtine, najmä v poézií a piesňach, bolo bežné vidieť prídavné meno za podstatným menom.

Napríklad:

 • He came from his palace grand.

V súčasnosti je toto možné len v pár špecifických prípadoch (ADJECTIVES part.2)

 1. Po slovesách be, seem, look, become a ostatných tzv. LINK VERBS. Toto je „prísudková“ pozícia (= „Predicative position“).

Napríklad:

 • That dress is new, isn`t it?
 • She looks rich.
 • I feel unhappy.
 1. Prídavné mená, ktoré môžu byť len pred podstatným menom

Niektoré prídavné mená môžeme vo vete umiestniť len pred podstatným menom. Pokiaľ by sme ich chceli použiť sa slovesom, musíme ich nahradiť iným vhodnejším slovom.

Napríklad:

elder /eldest

 • My elder/eldest sister is a pilot. ale She is three years older than me.

live (= not dead)

 • live fish ale It`s still alive.

little

 • a nice little house ale The house is quite small.

Zdôrazňujúce prídavné mená (emphasising adjectives):

 • He is a mere child. (Nie „That child is mere.“)
 • It is sheer madness. (Nie „That madness is sheer.“)
 1. Prídavné mená, ktoré môžu byť ísť len za slovesom

Niektoré prídavné mená, často začínajúce na písmeno A- (napr. afloat, afraid, alight, alike, alone, asleep, awake…) patria vo vete len za slovesá. Mysíme tým tzv. Link verbs, najmä sloveso BE.

Napríklad:

 • The baby`s asleep. ale a sleeping baby
 • He was afraid. ale a frightened man
 • The ship`s still afloat. ale a floating leaf

Prídavné mená ill well  tiež vo vete najčastejšie vidíme za slovesom. Ak by mali byť použité pred podstatným menom, ľudia ich zvyčajne nahradia iným slovom.

Napríklad:

 • He is very well. ale a healthy/fit man
 • You look ill. ale Nurses take care of sick people.

 

 1. Sloveso + predmet + prídavné meno

Ďalšou možnou pozíciou, kam môžeme vo vete umiestniť prídavné mená je za predmetom, v konštrukcií sloveso predmetprídavné meno.

Napríklad:

 • I`ll get the car ready.
 • Do I make you happy?
 • Let`s paint the kitchen yellow.