ACROSS, OVER and THROUGH

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

 1. Na druhej/ú strane/u (napr. rieky, cesty…)

Across alebo over použijeme v zmysle „na druhú stranu alebo na druhej strane“ niečoho, čo pripomína čiaru, napr. rieky, cesty, mosta, hranice a pod.

Napríklad:

 • His village is just across/over the border.
 • See if you can jump across/over the stream.

 

 1. Vysoké veci

Pokiaľ chceme vyjadriť „na druhej/ú strane/u“ niečoho, čo je vysoké, použijeme over.

Napríklad:

 • Why are you climbing over the wall? (Nie … across the wall.)

 

 1. Rovné povrchy

Ak hovoríme o rovných územiach alebo povrchoch, použijeme across.

Napríklad:

 • He walked right across the desert.
 • It took them six hours to row across the lake.

 

 1. Over ako príslovka (adverb)

Pokiaľ je slovo over použité ako príslovka, má oveľa širšie využitie než ako predložka. Často sa používa pri krátkych cestách.

Napríklad:

 • I`m going over to John`s.
 • Shall we drive over and see your mother?
 1. Across a Through

Rozdiel medzi across through je veľmi podobný rozdielu medzi on in. Through sa používa pri pohyboch v 3D priestore, s rôznymi predmetmi po stranách.

Napríklad:

 • We walked across the ice. (Ľad je rovina, stáli sme na ňom)
 • We drove across the desert.

          ale

 • I walked through the wood. (Les je priestor, ktorý nás obklopoval zo všetkých strán)
 • We drove through several towns.
64

ACROSS, OVER and THROUGH

1 / 7

Why are you climbing ____ the wall?

2 / 7

He walked right ____ the desert.

3 / 7

It took them six hours to row ____ the lake.

4 / 7

We walked ____ the ice.

5 / 7

We drove ____ the desert.

6 / 7

I walked ____ the wood.

7 / 7

We drove ____ several towns.

Your score is

The average score is 77%

0%