ABOUT AND ON

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

Vo všeobecnosti platí, že predložku about používame, keď hovoríme o bežných, všeobecných veciach. Predložka on naznačuje, že daná vec, prípadne rozhovor je vážnejší, odbornejší.

Napríklad:

  • a book for children about Africa
  • a conversation about money
  • a textbook on African history
  • a lectute on economics

 

Slovo about poznáme aj v spojení about + to + infinitive. Vyjadruje to niečo, čo sa chystáme urobiť veľmi skoro, vo veľmi blízkej budúcnosti.

Napríklad:

  • Don`t go out, we`re about to have lunch.
  • I was about to go to bed when the telephone rang.

Zápor not about to… vyjadruje neochotu, nevôľu.

Napríklad:

  • I`m not about to pay 100 dollars for that dress.
123

ABOUT and ON

1 / 6

A book for toddlers ___ birds.

2 / 6

A lecture ___ politics.

3 / 6

A textbook ___ marketing in small businesses.

Unscramble the words./ Usporiadaj slová do správnej vety.

*(don't use "." at the end of the sentence/ nepoužívajte "." na konci vety)

4 / 6

go I there am to about

 

 

Unscramble the words./ Usporiadaj slová do správnej vety.

*(don't use "." at the end of the sentence/ nepoužívajte "." na konci vety)

5 / 6

him meet to She about was

Unscramble the words./ Usporiadaj slová do správnej vety.

*(don't use "." at the end of the sentence/ nepoužívajte "." na konci vety)

6 / 6

you not about help to am I

Your score is

The average score is 64%

0%