ABBREVIATIONS

Pozvite nás na kávu a podporte náš projekt 🙂

  1. Interpunkcia

V modernej britskej angličtine zvyčajne za skratky bodku nepíšeme. V americkej angličtine sa ale bodky za skratkou používajú bežne.

Napríklad:

  • Mister (pán) sa označuje skratkou Mr (BrE) alebo Mr. (NAmE)
  • Kilogram je nahradený skratkou kg (BrE) alebo kg. (NAmE)

*BrE – Britská angličtina, NAmE – Americká angličtina

 

  1. Skratky vytvorené z prvých písmen slov

Niekedy je možné vytvoriť skratku z prvých písmen viacerých slov. Môžeme to často vidieť pri zložitejších a dlhších názvoch organizácií.

Napríklad:

BBC =the British Broadcasting Corporation

Pri výslovnosti zvyčajne dávame dôraz na posledné písmeno.

Pokiaľ má nejaká skratka člen (a/an alebo the), tvar člena a jeho výslovnosť  závisí od výslovnosti prvého písmena skratky.

Napríklad:

  • an MP (výslovnosť začína samohláskou) ale BA degree (výslovnosť začína spoluhláskou)
  • an EU country ale aUS diplomat
  • the RSPCA ale the USA

                                                                                                                                                   

  1. Akronymi

Akronymi (tzv. skratkové slová) vznikajú vtedy, keď skratky vytvorené z jednotlivých písmen čítame ako celé slovo. Dobrým príkladom je skratka UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). Nevyhláskujeme ju po písmenách, ale prečítame ju ako celok.

Pri mnohých skratkách to ale neplatí. Napríklad skratka CIA nie je akronym a vysloví sa vyhláskovaním jej písmen.

 

  1. Množné číslo

Na tvorbu množného čísla skratiek sa často používa apostrof a písmeno s.

Napríklad MP`s, CD`s alebo len MPs, CDs …