3 slová, ktoré študenti angličtiny prekladajú nesprávne (False friends 2)

False friends = gramatický jav, kedy dve slová v dvoch rôznych jazykoch znejú podobne, ale majú odlišný význam. V tomto príspevku mám pre vás pripravené 3 z nich.

 1. “Chef” – toto slovo znie podobne ako šéf v slovenčine, ale v angličtine znamená šéfkuchár. Ak hovoríme o šéfovi, použijeme v angličtine výraz “boss”.
 • He is an excellent chef. (Je to skvelý šéfkuchár.)
 • Her husband is a chef. (Jej manžel je šéfkuchár.)
 • He doesn’t get along with his boss. (Nevychádza so svojím šéfom.)
 • Who is your boss? (Kto je tvoj šéf?)

 

Nemýľte si “chef” so slovom “chief”. Tieto slová majú odlišnú výslovnosť aj význam.

Chief– vodca, veliteľ, náčelník, hlavný

 • Chief executive officer (alebo skrátene CEO) je výkonný riaditeľ spoločnosti.
 • Chief financial officer (CFO) je hlavný finančný riaditeľ.

 

 1. Action (činnost/aktivita/akčný) – znie veľmi podobne ako slovo akcia v slovenčine, ktoré používame aj keď hovoríme o udalosti, alebo “akcia” ako výhodná ponuka/zľava v obchode, ale v týchto situáciach musíme použiť iné výrazy.

Ak hovoríme o udalosti používame slovo “event”.

 • We are organizing an event for our employees. (Organizujeme akciu/udalosť pre našich zamestnancov.)

 

Ak hovoríme o ponuke môžeme použiť slovo “offer”.

 • They have a special offer at the supermarket.

 

Ak hovoríme o zľave/výpredaji, môžeme povedať “it is on sale”.

V angličtine toto slovo používame ako akcia, pri natáčaní filmu, alebo vo výraze akčný film, “action film”. Alebo v prípade, ak hovoríme o niekoho konaní.

 • She was looking forward to putting her ideas into action. (Tešila sa že jej nápady zavedie do praxe.)
 • The chief of police tried to justify his actions. (Veliteľ polície sa snažil ospravedlniť svoje konanie.)

 

 1. Sympathy – znie to ako sympatia, ale v angličtine tento výraz znamená súcit. Často sa s tým stretávam u anglických non-native speakerov, ktorí chcú povedať, že je niekto sympatický a použijú slovo sympathic, ktoré ani neexistuje. Existuje slovo “sympathetic”, v preklade súcitný. Ak chceme povedať, že nám je niekto sympatický môžeme použiť slovo “likeable”.
 • She is a likable girl. (Je to veľmi sympatické dievča.)

 

 

Poznáte aj iné „false friends“?:)