3 common mistakes English learners make (video 4)

V dnešnom príspevku si prejdeme 3 časté chyby študentov angličtiny.

 1. I had nothing to do all day. I was so boring.
  Slovo “boring” znamená nudný, ak chceme povedať, že sme sa nudili, teda boli sme znudení musíme použiť slovo “bored”. Teda správne by bola táto veta : I was so bored.

Tie prídavné mená, ktoré sú v angličtine s koncovkou -ed aj –ing, ako napríklad “boring” a “bored” používame rozlične. Tie končiace na -ed vyjadrujú naše pocity. Tie končiace na -ing opisujú. Ak povieme, “I am boring”, znamená to že sme nudní, ak “I am bored”, znamená to, že sa nudíme.

 • Fashion is interesting. (Móda je zaujímavá.)
 • I am interested in fashion. (Zaujímam sa o módu.)
 • She is very exhausted. (Je veľmi vyčerpaná.)
 • Her job is exhausting. (Jej práca je vyčerpávajúca.)
 • We are very excited. (Sme veľmi vzrušení/nadšení)
 • Our trip was exciting. (Náš výlet bol vzrušujúci.)
 • You feel confused because these words are confusing. (Cítite sa zmätení pretože tieto slová sú mätúce.)

 

 1. We went on a 4 days trip.
  Prídavné mená s číslovkou tvoríme pomocou čísla, pomlčky a slova v jednotnom čísle. Správne je teda „4-day trip“ , číslovku môžeme napísať aj slovom, teda „four-day trip“
 • It was a two-hour test. (Bol to dvojhodinový test.)
 • He is a six-year old boy. (Je to šesťročný chlapec.)
 • We live in a 4-bedroom house. (Bývame v štvorizbovom dome.)
 • It will be a 3-day seminar. (Bude to trojdňový seminár.)
 • They are staying in a 5-star hotel this weekend. (Bývajú v päťhviezdičkovom hotely.)

 

 1. We lived in a very nice hotel.
  Keď hovoríme, že niekde bývame dočasne, teda sme tam ubytovaní na určitú dobu používame sloveso “stay“, a nie “live“. “Live“ vyjadruje, že niekde žijeme, bývame dlhodobo.
 • He lives in New York. (Býva v New Yorku.)
 • I have been living in this house for 20 years. (Bývam v tomto dome 20 rokov.)
 • I have never lived abroad. (Nikdy som nežila v zahraničí.)

 

Keď sme niekde dočasne, v slovenčine síce použivame slovo bývať, ale v angličtine používame sloveso “stay“.

 • We stayed in a very nice hotel. (Bývali sme vo veľmi peknom hotely.)
 • I went to Madrid last weekend and stayed with some friends. (Išla som na víkend do Madridu a bývala som u kamarátov.)
 • Can I stay with you for a week ? (Môžem u teba bývať na týždeň?)