3 časté chyby študentov angličtiny

V dnešnom videu sa spolu pozrieme na 3 časté chyby študentov angličtiny. Ak sa chcete otestovať, nečítajte ďalej, ale pustite si video. Čakajú vás 3 vety na preklad zo slovenčiny do angličtiny. 🙂 

1 Ak hovoríme, že sme dlho niečo nerobili používame gramatický čas PRESENT PERFECT SIMPLE. 

I haven’t seen you for a long time. (Dlho som ťa nevidela.)

She hasn’t talked to me for a long time. (Dlho sa so mnou nerozprávala.)

They haven’t had chocolate for a long time. (Dlho nemali čokoládu.)

2 Ak sa pýtame na podmet (kto. čo), otázka má priamy slovosled, bez pomocného sovesa. 

Who came? (Kto prišiel?) 

Why did you come late? (Prečo si prišla neskoro?)

Who baked the cake?(Kto piekol ten koláč?) 

Did she bake it? (Piekla ho ona?)

V prvej otázke sa na podmet pýtame. V druhej otázke je podmet vyjadrený, YOU – ty, SHE – ona.

3 Fráza TO BE INTERESTED IN – zaujímať sa o niečo. Pracujeme so slovesom byť a predložkou in. 

I am interested in fashion. (Zaujíma ma móda.)

You are interested in gardening. (Teba zaujíma záhradkárčenie.)

She is interested in cooking. (Ju zaujíma varenie.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu