Open Class

Open class a teda otvorená hodina je seminár, ktorý je určený všetkým študentom, ktorí by sa radi zdokonalili v používaní Anglického jazyka. Každá hodina je zameraná na tému, ktorá je prispôsobená jednotlivým úrovniam, takže od začiatku viete, čo sa daným seminárom naučíte. Súčasťou hodiny je vysvetlenie gramatického javu, reading/ listening a cvičenia. To všetko nájdete aj v pracovnom liste, ktorý Vám bude poslaný mailom. Po registrácií Vám taktiež pošleme email s návodom, ako uhradiť poplatok a ďalšie informácie. Teším sa na Vás. 🙂

English Teacher Viliam

Aktuálna ponuka

Highlights of my life

Štvrtok, 20.01.2022, 18:00

⇒ Level: pre-intermediate

⇒ Minulý čas (jednoduchý)

⇒ Pravidelné a nepravidelné slovesá

⇒ Goal: Talking about past events

⇒ Cena: €10

⇒ Microsoft teams

⇒ 60 – 90 minút

⇒ Pracovný list s cvičeniami a poznámkami

⇒ Max. 10 študentov

⇒ Interakcia učiteľ-študent

⇒ Q&A na záver semináru

Registrácia

    20.01.2022