THINK vs MEAN

Slovo THINK určite všetci poznáte. Znamená myslieť si (mať názor), premýšľlať. Slovo MEAN má viacero významov. Menej pokročilí študenti (a často aj pokročilejší) ho však nevedia správne používať a zamieñajú si ho zo slovesom THINK.

Medzi týmito slovesami je ale značný rozdiel:

THINK = myslieť si, premýšľlať.

 • I think it’s a good idea. (Myslím si, že je to dobrý nápad.)
 • What do you think about her? (Čo si o nej myslíš?)
 • I’m thinking of moving to a new city. (Premýšľam o tom, že by som sa presťahovala do nejakého nového mesta.)

 

Sloveso MEAN se dá preložiť ako ‚myslieť niečo pod niečím‘ ,‚mať niečo na mysli‘ alebo ‘zamýšľať.

 • He only meant it as a joke. (Myslel to len ako vtip.)
 • What do you mean? (Čo tým myslíš?)
 • She didn’t mean to hurt you. (Nezamýšľala ti ublížiť.)
 • What do you think? (Čo si myslíš? / Aký je tvoj názor?)
 • What do you mean? (Čo tým myslíš? / Čo si pod tým predstavuješ?)

 

Študenti často používajú MEAN namiesto THINK. Začnú vetu ‚I mean that …‘ a chcú vyjadriť ‚Myslím si, že…‘, ale reálne tým povedia ‚Myslím tým, že…‘:

Ak použijete sloveso MEAN, reagujete tým na predošlú informáciu. Chceme buď upresniť, čo presne máme na mysli, alebo se chceme spýtať, čo danou vecou človek myslel/zamýšľal.

More examples:

 1. A: We should buy this car. What do you think? B: I think it’s a good idea.
 2. A: She is a horrible person. B: What do you mean?
 3. A: I think that the girl over there is pretty. B: Do you mean the left one?
 4. Do you know what I think? (Vieš čo si myslím?)
 5. Do you know what I mean? (Vieš čo tým myslím?)
 6. I see what you mean.
 7. Why don’t we do something fun? I mean, we can go skiing or something.
 8. What a coincidence, I was just thinking of calling you!