How long have you...?

Dnes nadviažeme na moje predošlé video, kde sme sa naučili ako správne v angličtine vyjadriť ako dlho sa niečomu venujeme, ako dlho nejakú aktivitu robíme.

Ako napríklad:
I’ve been studying English for 3 years. (Angličtinu sa učím 3 roky.)
She’s been working as a lawyer for 12 years. (Už 12 rokov pracuje ako právnička.)

They’ve been playing tennis for 2 hours. (Hrajú tenis 2 hodiny.)

Ak však chcem povedať ako dlho sa niekde nachádzame, ako dlho sme vo vzťahu, alebo ako dlho niekoho poznáme, vety tvoríme trochu iným spôsobom. V predošlom videu sme totiž hovorili o aktivitách, dnes sa zameriame na stavy – ako dlho niekde sme, ako dlho niekoho poznáme a ako dlho niečo vlastníme. Zameriame sa na nasedovné 3 slovesá: to be, to have, to know.

Na nasledovnej tabuľke môžete vidieť ako vety tvoríme:

Sloveso dáme do 3 formy, ktorá sa nazýva “past participle” (minulé príčastie). Pri slovese “know” je to “known”.

I have known your brother for a long time. (Poznám tvojho brata dlhý čas.)
She has had the cat for ages. (Má tú mačku večnosť.)
We have been in Italy for a week. (Sme v Taliansku týždeň.)

They have been married for 30 years. (Sú vzatí 30 rokov.)

Rozdiel medzi tým keď povieme “poznám ho” a “poznám ho dlhý čas” je nasledovný:

I know him. (Poznám ho.)

I have known him for a long time. (Poznám ho dlhý čas.)

Na konci videa sa môžete otestovať na preklade zo slovenčiny do angličtiny.