If I...I will...

(First conditional)

Dnes sa spolu naučíme používať v angličtine prvý kondicionál (First Conditional). Vyjadrujeme ním pravdepodobnosť, ktorá môže nastať v budúcnosti, ak bude splnená určitá podmienka. Napríklad: Ak budem mať čas, zavolám ti. If I have time, I will call you. Ak budem mať čas je v tomto prípade naša podmienka, a ak teda budem mať čas (pravdepodobne) zavolám.

V prvej časti vety sme použili If + prítomný jednoduchý čas a v druhej časti budúci čas.

  1. časť vety If + present simple
  2. časť vety will/won’t + sloveso (budúci čas)

Tieto 2 časti vety môžeme prehodiť a povedať aj  I will call you if I have time. (Po IF v tomto prípade nepoužívame čiarku.)

Viac príkladov:

If I pass this exam, I’ll be happy. (Ak spravím túto skúšku, budem šťastná.)
If you pass this exam, you won’t have to do it again. (Ak spravíš túto skúšku, nebudeš ju musieť robiť znova.)
If she has time, she will help you. (Ak bude mať čas, pomôže ti.)
If we aren’t tired, we will go shopping. (Ak nebudeme unavení, pôjdeme nakupovať.
He will miss the bus if he doesn’t leave soon. (Zmešká autobus, ak čoskoro neodíde.)

Nezabudnite sa otestovať na konci videa 🙂

Najnovšie príspevky rovno do mailu