False friends, alebo 3 slová, ktoréprekladáte nesprávne

V dnešnom príspevku sa pozrieme na 3 slová, ktoré študenti prekladajú nesprávne a to z dôvodu, že tieto slová znejú podobne ako v slovenčine. V angličtine sa tento jav nazýva “False friends” – slová, ktoré znejú podobne v dvoch jazykoch, ale majú rozličný význam.

Control/check
Slovo “control” neznamená skontrolovať,ale mať kontrolu/moc nad niečím, riadiť alebo ovládať niečo, niekoho. Ak chceme povedať skontroluj, prejdi niečo (očami) musíme použiť slovo “check”.

 • „I check my students‘ homework, but I can’t control what they do!“
 • Can you check my homework?
 • The inspector checked my ticket.

 

 • If you can’t control your dog, put it on a lead!
 • This button controls the temperature.
 • He lost control of the car and crashed.

Actual/current
“Actual” nemá nič spoločné s časom. Toto slovo znamená skutočný, reálny a teda preklad spojenia “actual problem“ = “real problem“, nie je to aktuálny problém, ale skutočný problém. Slovo aktuálny, súčasný sa v angličtine povie “current”= connected to now.

 • My friends call me Sami, but my actual name is Samira
 • The actual problem is that we can’t get there on time.
 • The actual cost of the repair was much higher than the estimate.

 

 • She started her current job 2 years ago.
 • My current employer is American.
 • He doesn’t get on well with his current roommate.

 

Actually/Currently

 • Actually, I’d rather spend the evening at home
 • I call her Aunt Emily, but she is actually my cousin, not my aunt.
 • Was he actually avoiding conversation with you?

 

 • This is currently my favorite car.
 • Bosch is currently in Miami.
 • I am currently looking for an experienced English teacher.