Ako dlho sa učíš anglicky?

V dnešnom videu si povieme ako správne v angličtine vyjadriť, keď hovoríme ako dlho niečo robíme, ako dlho sa niečomu venujeme. Povieme si ktorý gramatický čas musíme použiť, ukážeme si ako vety skladať, uvedieme si pár príkladov, a na konci videa sa môžete otestovať pri preklade viet zo slovenčiny do angličtiny.

Ak sme sa pred 3 rokmi začali učiť angličtinu a stále sa ju učíme, povieme správne:

“I have been studying English for 3 years.” (Učím sa angličtinu 3 roky.)

Ak na niekoho čakáme polhodinu povieme: “I have been waiting for you for half an hour.” (Čakám na teba polhodinu.)

Tento gramatický čas sa nazýva “Present perfect continuous“ a jedna zo situácií kedy ho používame je, ak hovoríme ako dlho nejakú aktivitu vykonávame. Študenti často tento čas zanedbávajú a chybne vyjadrujú tieto vety pomocou “Present simple” (I study), prípadne “Present continuous” (I am studying), pretože preklad do slovenčiny je pri všetkých troch prípadoch ten istý, a teda Učím sa/Študujem. Gramatické časy sa vám budú ľahšie učiť ak si ich zapamätáte na situáciach. (Ten istý čas môžeme niekedy použiť v rôznych situáciach, ale ak si zapamätáte situáciu, v ktorej ste ho použili, pôjde vám to ľahšie.)

I am studying English. (Učím sa – teraz v tejto chvíli, alebo som v procese učenia sa jazyka.)
I have been studying English for 3 years. (Učím sa 3 roky – dôležitá informácia je ako dlho.)

I study English for an hour every day. (Učím sa anglicky hodinu každý deň – síce hovorím ako dlho, ale je to aktivita ktorú robím pravidelne/opakovane.)

Vety skladáme pomocou osoby + have been/has been + sloveso v -ing forme:

Present continuous vs. present perfect continuous

Ak na niekoho čakám v tejto chvíli poviem:
I am waiting for you. (Čakám na teba.)

Ak zdôrazñujem, že už čakám polhodinu poviem:

I have been waiting for you for half an hour. (Čakám na teba polhodinu.)

Predložku “for” používame, keď hovoríme ako dlho niečo trvá. Avšak s výrazom “all” ako napr. all day, all week ju nepoužívame.

I have been waiting for half an hour.

I have been waiting all day.

Viac príkladov:

We have been working on this project for a week. (Pracujeme na tomto projekte týždeň.)
They have been talking on the phone for hours. (Sú spolu na telefóne už hodiny.)
She has been doing her homework for 20 minutes. (Už 20 minút si robí domácu úlohu.)

It’s been raining for 5 days. (Prší už 5 dní.)