3 common mistakes English learners make

Tri časté chyby, ktoré robia študenti v angličtine a ako sa im vyhnúť

 • I have 26 years.
 • I saw him today morning.
 • She is married with a doctor.

 

Čo je na týchto vetách zle?

Ked hovoríme v angličtine vek, teda koľko rokov máme tak nemôžeme používať sloveso “have”, ale správne povieme

I am 26 alebo I am 26 years old.

 

V angličtine môžeme povedať “yesterday morning”, “tomorrow morning”, ale výraz “today morning” sa nepoužíva, namiesto “today morning” povieme “this morning”.

 I saw him this morning.

 

Keď, chceme povedať, že on/ona je ženatý/ vydatá s/za lekárkov/lekára. používame predložku “to” a nie “with”

She is married to a doctor.

 

Viac príkladov

 • He is 12 years old. (Má 12 rokov.)
 • They are 20. (Oni majú 20.)
 • My sister is 1 year old. (Moja sestra má 1 rok.)
 • I talked to her this morning. (Hovorila som s ñou dnes ráno.)
 • We met this morning. (Stretli sme sa dnes ráno.)
 • This morning I wasn’t hungry so I didn’t have breakfast. (Dnes ráno som nebola hladná tak som nerañajkovala)
 • She is married to a lawyer. (Je vydatá za právnika.)
 • He is married to a teacher. (Je ženatý s učiteľkou.)
 • Možno ste už počuli vetu “He is married with kids.” Táto veta teda neznamená, že je ženatý s deťmi ALE, že je ženatý a má deti. 🙂