3 common mistakes English learners make (Video 2)

3 časté chyby, ktoré robia študenti angličtiny a ako správne v angličtine reagovať

V dnešnom príspevku si povieme ako správne reagovať v angličtine v rôznych situáciach z bežného života.

 

Nice to meet you!

Taká tá základná situácia z každodenného života je zoznamovanie. Určite je vám známa fráza “Nice to meet you”, teda “teší ma”, “rád vás spoznávam”, na ktorú študenti automaticky reagujú “me too”. Táto reakcia však nie je správna. Ak chceme povedať tiež ma teší, tiež vás rad spoznávam odpovedáme “Nice to meet you too.” Alebo v krátkosti “You too.”

 

Me too/Me neither

Frázu “me too” používame, ak chceme povedať “ja tiež”. Napríklad

A: “I love chocolate.” B: “Me too.”

Ak však niekto povie” I don’t like chocolate.” A chceme povedať “Ani ja nie” povieme “Me neither.”

Vac príkladov:

  • I speak French. Me too.
  • I was in the cinema last night. Me too.
  • I have never been to France. Me neither.
  • I don’t work a lot. Me neither.

 

I invite you. /It’s on me.

Ak pozveme niekoho von, do kina alebo na svadbu môžeme použiť sloveso “invite”

  • My friend has invited me to his wedding.
  • I would like to invite you to dinner tonight.

 

Ak však chceme aj zaplatiť za večeru v slovenčine môžeme používať frázu “Pozývam” V angličtine to však neznamená to isté a preto v takýchto situáciach použite frázy:

  • It’s on me. / The drinks are on me.
  • That’s my treat. / It is my treat this time.
  • Let me pay for this. /Let me pay for your meal.