3 common mistakes English learners make (Video 3)

3 common mistakes (on/in/ago)

V dnešnom príspevku sa pozrieme na 3 časté chyby, ktoré robia študenti v predložkách.

  1. I have an English lesson in Friday. Doslovný preklad “v piatok” a teda “in Friday”. V angličtine sa však s dňami používa predložka “on”.    Povieme “on Monday, on Tuesday…” dokonca aj v deň mojich narodenín povieme “on my birthday”.

 

  1. We can see two buses on the picture. V tomto prípade ide zase raz o doslovný preklad. Ak, ale hovoríme čo sa nachádza na fotke/obrázku používame “in the picture”, keďže “on the picture” by znamenalo doslovne, že na fotke je niečo položené. Takže správne povieme “We can see two buses in the picture”.

 

  1. My friend texted me on Facebook messenger before ten minutes. Keď hovoríme, že sa niečo udialo pred určitou dobou použijeme čas+ago. (10 minutes ago.)