3 časté chyby študentov angličtiny (video 7)

Ak sa chcete otestovať a zistiť, či robíte niektorú z nich sledujte dnešné video.

‘take care of’ VS ‘care about’
Študenti si často prekladajú výraz ‘starať sa o (niekoho/niečo)’ ako ‘care about’ avšak táto fráza má odlišný význam.
take care of (someone/something) = postarať sa/starať sa o (niekoho/niečo)

care about (someone/something) = záležať na (niekom/niečom)

I have to take care of my little sister this afternoon. (Dnes popoludní sa musím starať o moju sestru.)
Will you take care of it? (Postaráš sa o to?)
He really cares about you. (Naozaj mu na tebe záleží.)

They don’t care about their employees. (Nezáleží im na ich zamestnancoch.)

‘afraid of’ VS ‘worried about’

Ďaľšia fráza, ktorú si študenti prekladajú do angličtiny nesprávne je ‘afraid of’, alebo niekedy aj ‘scared of’. Používajú ju ak hovoria, že majú o niekoho strach, ale je rozdiel medzi tým, keď v nás niečo vyvoláva strach, a keď sa o niekoho bojíme pretože nám na ňom záleží.

‘afraid of/scared of’ (someone/something) = báť sa, mať strach z (niekoho/niečoho)

‘worried about’ = obávať sa, mať strach o (niekoho/niečo)

She is afraid of spiders. (Má strach z pravúkov.)

We’re afraid of criminals. (Bojíme sa zločincov.)

Don’t worry about me.(Neboj sa o mňa.)

Her parents are worried about her future. (Jej rodičia sa boja o jej budúcnosť.)

‘enough’

Slovo ‘enough’ môžeme preložiť ako ‘dosť‘ alebo ‘dostatočný/dostatočne‘. Ak ho používame v angličtine s prídavným menom, nasleduje po prídavnom mene.

V slovenčine povieme ‘Nie som dosť vysoká‘, ale do angličtiny prekladáme ako ‘I‘m not tall enough‘.
I’m not tall enough to reach the top shelf. (Nie som dosť vysoká aby som dočiahla vrchnú poličku.)

This box isn‘t big enough for all the books. (Táto krabica nie je dostatočne veľká pre všetky knihy.)

Najnovšie príspevky rovno do mailu