3 časté chyby študentov angličtiny (Video 6) – otestuj sa na konci videa

Na pohľad veľmi jednoduché vety, a aj tak ich mnohí študenti neprekladajú správne. Robíš niektorú z týchto chýb? 😉 

Pomocou slovesa “like” môžeme v angličtine vyjadriť, že sa nám niečo/niekto páči, máme niečo/niekoho radi, ale aj, že nám niečo chutilo. Pozrime sa na vetu „Tento dom sa mi páči.“ Študenti majú tendenciu prekladať vety doslova a preto začínajú vetu “This house…“ a povedia “This house likes me.“ Ale vyjadria tým presný opak… „Ja sa páčim vášmu domu…“ Správne je táto veta: “I like your house.“ Vždy začínajte vetu s osobou, ktorej sa niečo páči.

He likes me. (Páčim sa mu.)

They like your new car. (Tvoje nové auto sa im páči.)

Pri slovese „miss“ vo význame chýbať ide o podobný prípad. Vetu „Ty mi chýbaš“ začíname osobou “I“, teda “I miss you“. Veta síce začína Ty… ale najskôr použijeme osobu, ktorej niekto/niečo chýba. Zapamätajte si to ako frázy a vyhnite sa doslovným prekladom.

Výraz „Závisí to od…“ je často nesprávne prekladaný, a to nie len sovenskými študentami. Začínajú vetu “It‘s depend a používajú predložku of“. Správne je tento výraz “It depends on“.

It depends on the weather. (Závisí to od počasia.)

It depends on the circumstances. (Závisí to od okolností.)

Pozrite si dnešné video a otestujte sa na preklade zo slovenčiny do angličtiny – na konci videa.