virtual-learning-5550480_1920

Open Class

Seminár zameraný na rôzne témy, pomocou ktorých sa naučíme nielen gramatiku, ale aj slovnú zásobu a reálne využitie v praxi.