Čo je Jolly English?

Jolly English je kurz anglického jazyka určený pre deti, ktoré majú slabé alebo žiadne znalosti angličtiny. Jeho cieľom je poskytnúť základnú anglickú slovnú zásobu (ako sú čísla, farby, zvieratá atď. ) a štruktúry (ako napríklad „It’s a …“, I’ve got …, I can see …, Two yellow flowers, atď.)

Jolly English predstavuje nový jazyk prostredníctvom série tematických celkov. Každá téma bola starostlivo vybraná tak, aby bola primeraná veku a relevantná pre malých študentov. Zameranie tohto kurzu  je na učenie nových slovíčok a fráz a na rozvoj počúvania a hovorenia detí. Nová slovná zásoba a jazyk sa v priebehu kurzu neustále recyklujú a revidujú. Deti si tak pravidelne pripomínajú naučené slová a frázy a postupne si vytvárajú zásobu slov, ktoré dokážu rozpoznať a používať.

Jolly English sa nezameriava na čítanie a písanie. Poskytuje však rôzne aktivity v Jolly English Practise Pupil Set 1 & 2, ktoré pomáhajú rozvíjať jemnú motoriku detí a tak ich pripraviť na písanie.

Fonematické uvedomovanie

Deti sú starostlivo vedené rôznymi fázami fonematického uvedomovania. Začínajú návrhmi jednoduchých aktivít zameraných na sluchové rozlišovanie ( Počujete /s/ v slove „snake“? Aké hlásky sú v slove „dog“? Koľko zvukov počujete v slove „mačka“? Nájdite niečo, čo sa začína na /b/), po ktorých nasledujú aktivity na sluchové spájanie ( Vidíš /h-a-t/? Aký zvuk robí /c-a-t/?)

Veselé anglické postavičky

Jolly English obsahuje postavičky z Jolly Phonics: Snake, Inky a Bee. Tieto príťažlivé postavičky pomôžu motivovať deti tým, že vzbudia ich záujem a podporia ich predstavivosť.

Jolly English dôkladne pripravuje deti na program Jolly Phonics.

Jolly English obsahuje všetky zvuky, ktoré sa učia v programe Jolly Phonics. Zabezpečuje tiež to, že sa deti oboznámili so slovnou zásobou používanou na hodinách Jolly Phonics.

Materiály pre žiakov

Cena za jeden balíček je €12,90

Balíček obsahuje farebnú pupil book s nálepkami a čiernobiely practice book.

Balíček sa dá objednať na https://www.jollyphonics.sk/

Ukážka z hodiny

Meet Freeda

Informácie o kurze

⇒ Pre deti vo veku 3-6 rokov

⇒ Kurzy prebiehajú online formou cez Zoom

⇒ V skupine sú max 4 študenti

⇒ Bezplatná spoznávacia hodina

⇒ Deti sú zaraďované do skupín podľa úrovne

⇒ 2x do týždňa (PON-STR, UT-ŠTV)

⇒ 1 vyučovacia hodina trvá 30minút

⇒ Cena za vyučovaciu hodinu je 10EUR

⇒ 4 týždňový kurz – 80EUR

⇒ Súrodenecká zľava 10%

Registrácia

    Vyberte si kurz: